Serwis dla NGO - szkolenia i konferencje

Witam wszystkich na moim blogu, tu Justyna Fister. Piszę do Was z mojej niewielkiej miejscowości: Libiąż, województwo zachodniopomorskie. Od osmiu lat udzielam się społecznie w ramach kilku fundacji i stowarzyszeń – http://www.wyjazd-integracyjny.info.pl, w których działam w projektach: Projekt inwestycyjny na wprowadzenie nowych usług rehabilitacyjnych, poprzez wyposażenie gabinetu w innowacyjną aparaturę medyczną, Zakup technologii do projektowania oraz produkcji prototypów i modeli przemysłowych a także produkcji słuchawek i wkładek do aparatów słuchowych, Wzrost konkurencyjności na bazie innowacyjnych technologii i nowych produktów, Rozbudowa parku maszynowego w firmie MAXIM poprzez zakup maszyn i urządzeń drukarskich., ZAKUP NOWOCZESNEJ MASZYNY SZANSĄ NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSI�?BIORSTWA KARWIT i Dywersyfikacja oferty rynkowej Drukarni Impresta poprzez zakup maszyny hybrydowej do automatycznego złocenia etykiet i wykrawania z oczyszczaniem, Wzrost innowacyjności firmy PROPART poprzez stworzenie nowego gniazda produkcyjnego, Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie letniska w Osiecznej, Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, Budowa parku sportowo - rekreacyjnego w mieście Luboń. Już za chwilę napiszę mój premierowy artykuł.